Anyonik Polielektroli

Anyonik Polielektrolit Standart Özellikleri

Atıksu arıtma sistemlerinde koagülant ( pıhtılaştırma ) işleminden sonraki aşamada yumaklaştırma işlemini anyonik polielektrolit gerçekleştirmektedir.

Kimyasal atıksu arıtma tesislerinde atığın cinsine bağlı olarak su ile çözelti yapılarak anyonik polielektrolit tatbik edilmektedir. Biyolojik arıtma proseslerinden kaynaklanan çamurun susuzlaştırılmasında kullanılan polimer çeşidi için lütfen katyonik polielektrolit çeşitlerimize bakınız. Bu hususta farklı uygulamalar olduğunu ve bunun şekillerini inceleyebilir ve araştırabilirsiniz.
Su ve atıksu arıtma tesisleri, kağıt endüstrisi, madencilik vb. sektörlerde polimer bazlı flokülant kimyasal olarak anyonik polielektrolit kullanılmaktadır.

Anyonik flokülantların eylem türü elektrik yükleri arasında iyon değişimi temeline dayanır. Etkin ph aralığı 6-10’dur.

Anyonik polielektrolit (anyonik çöktürücü) kullanıma hazırlamak için %0.05 ila %0.1 arasında seyreltilir. Bununla birlikte hazırlama çözeltisi genelde %0.5 olarak, orijinal ürünün karıştırma esnasında suya eklenmesi sonucu hazırlanır. Atık su karakteristikleri değisik olduğundan optimum dozaj miktarı laboratuvar ortamında jar testi ve işletme denemeleri sonucu belirlenir.

Ambalaj

25 kg’lık torba

Anyonik Polielektrolitin Kullanıldığı Alanlar

Su ve atık su arıtma tesisleri, kağıt endüstrisi, madencilik vb. sektörlerde polimer bazlı flokülant kimyasal olarak anyonik polielektrolit kullanılmaktadır

Katyonik Polielektrolit

Katyonik Polielektrolit Standart Özellikleri

Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamurun filtre pres veya belt-preslere pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır. Kimyasal arıtımın proseslerinde kullanmak için lütfen anyonik polielektrolit çeşitlerimize göz atınız. Katyonik polielektrolit atıksu arıtma tesislerinin çamur susuzlaştırma ünitelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Santrifüj dekantör, belt pres veya filtre pres ile çamur susuzlaştırma yapılan proseslerde statik mikser yardımı karışım haline getirilen flokülant, basınçlı çamur hattına dozlanmaktadır. Katyonik polielektrolit ürününün çalışma prensibi genel olarak sulu çözelti içindeki polimer zinciri ile askıda katı halde bulunan katı parçacıkların elektriksel yükleri arasında iyon değişmesine dayanır. Katı parçacıkların kararlı yapıları bozulur ve bu da koagülasyon yada flokülasyona yol açar. Katyonik polielektrolitler %0.05 ila %0.1 arasında seyreltilir. Hazırlama çözeltisi genelde %0.5 olarak, orijinal ürünün karıştırma esnasında suya eklenmesi sonucu hazırlanır. Susuzlaştırılacak çamurun karakteristikleri değişik olduğundan uygulanacak dozajlar laboratuvar ortamında jar testi ve işletme denemeleri sonucu belirlenir. Satışını yaptığımız katyonik polielektrolit AB menşeili olup 25 kg’lık orjinal ambalajında satılmaktadır.

Ambalaj

25 kg’lık torba

Katyonik Polielektrolitin Kullanıldığı Alanlar

Katyonik polielektrolit, formundan farklı olarak genellikle biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır.

Katyonik Polielektrolitler

Katyonik Polielektrolitler; yaygın olarak biyolojik atıksu arıtma tesislerinde çamur susuzlaştırma (sludge dewatering) ünitelerinde çamur yoğunluğunu artırmak amacı ile kullanılmaktadır. Biyolojik arıtmada flok yapıları zayıf olduğu için bağların kuvvetlendirilmesi sağlanmış olur. Katyonik polimer zinciri ve zayıf floklar arasında iyon değişimi gerçekleşir. Katyonik polielektrolit, anyonik formundan farklı olarak genellikle biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır.  Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamur filtre pres veya santrifüj dekantöre pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.

Özetle; katyonik polielektrolitin kullanılmasıyla susuzlaştırma hızı arttırılır, berraklaştırma iyileştirilir, filtrasyon süresi azaltılarak susuz çamur oluşumu kolaylaşır, susuz çamur hacmi azalır, filtrat berraklığı artar.Oluşan susuzlaştırılmış çamur Katı Atık Bertaraf Yönetmeliğine uygun olarak bertaraf edilir.

Kullanıma Hazırlama Esasları

Anyonik polielektrolit % 0.05 ile % 0.1 arasında seyreltilir. Çözeltinin en doğru hazırlanışı % 0.5 olarak ürünün karıştırma esnasında suya eklenmesi ile olur. Takribi olarak 60 dakikalık karıştırma süresi sonunda ürün kullanıma hazır olmaktadır. Susuzlaştırılacak çamurun karakteristikleri değişik olduğundan uygulanacak dozajlar laboratuvar ve işletme denemeleri sonucu belirlenir.Tecrübelerimize dayanarak, mekaniksel çamur susuzlaştırma için uygun dozajlar ton kuru çamur başına 2 ila 6 kg polimer ilavesi şeklindedir.

Tedarik Şekli : 25 kg’lık orijinal ambalajlarda beyaz toz şeklinde.

Kimyasal Özellikleri
İçerik     : Yüksek moleküler ağırlıklı, yüksek katyonik, akrilamid ve katyonikakrilamid türevli katyonikpolielektrolit
Yükü       : Katyonik
Vizkosite   : (% 0.1’lik musluk suyu) yaklaşık 35 mPa.s
Ph Değeri   : (% 0.1’lik musluk suyu) yaklaşık 7
Etkili pH aralığı    : 3-10
Menşei     : Avrupa