AQUALINE ANTRASIT

AQUALINE ANTRASIT

Doğal, sert ve temiz olarak seçilen antrasit; tek veya çift katmanlı olarak; her türlü su kaynağı için (içme suyu, atık su ve yüzme havuzu suyu gibi) filtrasyon ünitelerinde arıtma medyası olarak kullanılır. 20.yüzyılın başlarında filtrasyon minerali olarak kullanılmaya başlanan antrasit kömürü çeşitli aşamalardan geçerek uygun boyut, uniform katsayısı ve sertlikte üretilmektedir. Açılı şeklinden ötürü, filtre kumu ile karşılaştırıldığında daha az ters yıkama ihtiyacı duyulur. Ters yıkama debisi de dolayısıyla daha düşüktür. Oldukça düşük yoğunluğa sahip olması sebebiyle de çok katmanlı filtrelerin en üst katmanı olarak görev yapmaktadır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Renk: Siyah

Yoğunluk: 50 lbs/ft3

Çap :  0,6 – 2 mm

Uniform Katsayısı : 1,7’den düşük

Meş Boyutu: 14 x 30’dan 4 x 12’ye kadar değişmektedir.

Spesifik Ağırlık: 1.6 gr/cm3

UYGULAMA KOŞULLARI

Yatak yüksekliği 60 cm – 76 cm (tek medyalı filtre), 25 – 46 cm (çoklu medyalı filtrelerde) olmalıdır. Servis debisi 5 gpm/ft2 veya yerel koşullara bağlı olarak daha yüksek olabilir, ters yıkama debisi 1 ve 1,5 numaralı antrasitte 12 – 25 gpm/ft2, 2 numaralı antrasitte ise hava ile ters yıkama opsiyonu da ayrıca eklenmelidir.

UYGULAMA ALANLARI 

 • Filtrasyon sistemleri (askıda katı madde arıtımı için)
 • Yüzey ve kuyu suları
 • Koagulant ilavesi yapılan sular
 • Aktif karbon filtrelerine, iyon değiştirici sistemlere
 • Ters osmoz membranlarına ön arıtma olarak
 • Yüzme havuzu suları
 • Kondansat suları (Önemli: Suya silika salınımı olmamalı.)
 • Atık sular
 • Demir oksit-içerikli (geri kazanımlı)sular.

TURBİDEX

AQUALINE PASLANMAZ ÇELİK TORBA FİLTRELER

granülleri yüksek yüzey alanına sahip alüminyum silikat minerallerine sahiptir. Bu sayede benzersiz askıda katı madde filtrasyonu gerçekleştirmektedir. Büyük gözenekli doğasıyla 5 mikronun altında filtrasyon derecesi yakalanabilmektedir.

Geleneksel kum ve çok katmanlı filtreler bazı endüstriler için yeterli olsa da neredeyse saf su ihtiyacı bulunan endüstriler hem 5 mikron hassasiyetindeki filtrasyona hem de zaman ve para tasarrufu sağlayan medyalara ihtiyaç duymaktadır.

HİPERFİLTRASYON VERİMLİLİĞİ
3 – 5 mikron filtrasyon hassasiyeti ile kendisinden sonraki adımlardaki kimyasal ve filtre kartuş tüketimini, membran temizliği ihtiyacını ve membran yaşının uzaması gibi birçok avantaj sağlamaktadır.

YÜKSEK DEBİ
Basınçlı kum filtrelerinde 35 m/saat filtrasyon hızına müsaade etmektedir. Bu sayede geleneksel filtrasyon ekipmanlarına oranla ilk yatırım maliyetini önemli ölçüde düşürmektedir.

MÜKEMMEL SU PARLAKLIĞI
Geleneksel filtrasyon medyalarına göre aynı zamanda iyon değişimi, çöktürme ve flokülasyon sağladığı için kristal parlaklığında su elde edilmesine olanak tanımaktadır. Bulanıklı değerini < 0,1 NTU mertebesine kadar düşürmektedir.

SU TASARRUFU
Turbidex’in filtrasyon kapasitesi multimedyalara göre 1,5 kat, kum filtrelerine oranla ise 2,8 kat daha fazladır. Bu sayede daha uzun servis süreleri dolayısıyla daha seyrek ters yıkamaya ihtiyaç duymaktadır, bu da önemli oranda su tasarrufu sağlamaktadır.

OLDUKÇA HAFİF BİR MEDYA
Geleneksel minerallere göre %50 – 70 daha hafiftir ve taşıma maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaktadır.

STOK KONTROLÜ VE KULLANIMI DAHA KOLAY
Tek medya olarak multimedya filtrelere oranla daha kolay taşıma ve stok kontrolüne olanak vermektedir. Ayrıca tek bir medya ile çalışmak, satış sonrası hizmetlerde hızlı ve kolay çözüm üretilmesine yol açmaktadır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Renk: Gri – Beyaz

Yoğunluk: 50 lbs./ft2

Spesifik Ağırlık: 2,25 g/cm3

Boyut: 14 x 40 meş

Efektif Boyut: 0,67 mm

BİRM

BİRM

BİRM minerali bir filtrasyon medyası olup, genellikle demir ve mangan bileşiklerinin gideriminde kullanılmaktadır. Verimli ve ekonomik bir granüllü medyadır. Basınçlı filtrelerde kullanılabildiği gibi yavaş kum filtrelerinde de kullanılmaktadır. Birm medyası bir katalizör gibi sudaki çözünmüş oksijen ile demir bileşiklerinin reaksiyonunu arttırmaktadır. Yer altı sularında bulunan çözünmüş demir serbest karbondioksitin fazlalığından dolayı genellikle ferrus bikarbonat formunda bulunmaktadır ve filtrelenememektedir. 

Birm medyası katalizör olarak sudaki çözünmüş oksijen ile birlikte Fe+2’yi Fe +3 formuna çevirmektedir ve oluşan ferrik hidroksit çökelebilmekte ve kolayca filtrelenebilmektedir. Birm medyasının fiziksel özelliğinden dolayı sadece su ile ters yıkama yapılarak çökelen bileşikler kolayca dışarı atılabilmektedir. Aynı zamanda suda çözünmemesi veya demir giderimi esnasında tüketilmemesi sebebiyle diğer medyalara oranla çok fazla ekonomik avantaj sağlamaktadır.

Birm mineralini kullanırken suda yağ, Hidrojen Sülfit, 4 – 5 ppm’in üzerinde organik madde olmamasına dikkat edilmelidir. Ayrıca sudaki çözünmüş oksijen miktarı en az demir miktarının %15’ine eşit olmalı, suyun pH seviyesi 6,8 veya daha fazla olmalıdır. Eğer pH seviyesi düşük ise Türbidex, Corosex, Kalsit minerallerinden birisi veya kostik kullanılarak arttırılmalıdır. Sudaki çözünmüş oksijen miktarı düşük ise havalandırma ile gerekli miktara ulaşılmalıdır.

Ham su periyodik olarak kontrol edilmelidir. Özellikle ham suda mangan var ise, ters yıkama öncesi arıtılmış suda mangan ham suya göre yüksek çıkıyorsa ya medya parçalanmaya başlamıştır veya medyanın kapasitesi dolmuştur. 

Eğer suda bakiye klor veya hidrojen sülfit yok ise, düşük pH veya çözünmüş oksijenin olmaması medyanın parçalanmaya başlamasının başlıca sebepleridir.

Ters yıkama esnasında veya ham suya eklenebilecek kimyasallar medyanın görevini yapmasını engeller veya medyayı parçalar veya medyayı kaplayarak verimini düşürür. Herhangi bir kimyasal eklemeden önce mutlaka firmamıza danışınız.

Birm aynı zamanda mangan gideriminde de kullanılabilmektedir. Mangan giderimi için suyun pH seviyesi 8 – 9 arası olmalıdır. Eğer suda aynı zamanda demir de varsa pH 8 – 8,5 aralığında olmalıdır. Eğer pH seviyesi 8,5 üzerinde olursa kolloidal demir oluşur ve temizlenmesi neredeyse imkansızdır.

AVANTAJLARI

 • Uzun ömürlüdür
 • Çok geniş sıcaklık aralığında çalışabilmektedir
 • Oldukça yüksek demir giderim verimi vardır
 • Rejenerasyon kimyasalı gerektirmediğinden minimum işçilik maliyeti vardır.
 • Sadece periyodik olarak yapılacak ters yıkama ile temizlenebilmektedir.

UYGULAMA KOŞULLARI

 • Alkalinite, sülfat ve klorür toplamının en az iki katı fazla olmalıdır. 
 • Maksimum su sıcaklığı 38, pH aralığı 6,8 – 9, çözünmüş oksijen miktarı demir miktarının en az %15’i, mangan miktarının en az %29’u oranında olmalıdır. 
 • Yatak yüksekliği minimum 76 cm, ters yıkama debisi 10-12gpm/ft2, servis debisi 3,5 – 5 gpm/ft2 olmalıdır. Daha yüksek debilerde çalışma yerel koşullara bağlıdır.
 • Serbest klor minimum 0,5 ppm, hidrojen sülfür olmamalıdır, yağ ve polifosfatlarda ham suda bulunmamalıdır.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Renk : Siyah

Yoğunluk : 35 – 40 Ibs/ft3

Boyut : 12 x 50 meş

Uniform Katsayısı : 2,7

GARNET

GARNET

Yüksek sertlikte, yüksek yoğunlukta olan granuler bir filtre medyasıdır. Genellikle aşağı akışlı filtrasyon sistemlerinin en alt medyası olarak kullanılmaktadır.  

Tek medyalı filtrelerde, en küçük tanecikli medyalar yoğunluk farkından ötürü en üste çıkmaktadır. En küçük medyanın en yukarıda olması sebebiyle genellikle filtrasyon işlemi medyanın ilk birkaç  santimetresinde olmaktadır. Bu sebeple basınç kaybı hızlı bir şekilde artarak medyanın ters yıkamaya girmesini hızlandırır.

İdeal durum ise, en büyük tanecikli medyanın en yukarıda olması ve suyun akış yönüne doğru parçacık veya medya boyutunun azalması gereklidir. Bu şekilde sudaki büyük parçacıklar en üst katmanda, orta parçacıklar medyanın orta bölümünde ve en küçük parçacıklar en alt katmanda tutularak medyanın katı madde tutma kapasitesini artmaktadır. Bu şekilde daha az ters yıkama ihtiyacı gerekecektir

Garnet medyası spesifik yoğunluğunun 4 olması sebebiyle en ağır medya malzemesi olup 10 – 20 mikron aralığına kadar süzme yapabilmektedir. Filtre kumu veya Türbidex minerali orta katman, antrasit medyası ise en az yoğunluğa ve en büyük parçacık büyüklüğüne sahip en üst katman minerali olarak kullanılmaktadır.

Çok katmanlı filtreler ( multi – medya) hem suda hem de atıksuda kullanılabilmektedir. Ham suyun özelliğine ve arıtılmış suyun kalitesine göre medya miktarları değiştirilebilse de genellikle filtre yatağının %55’i düşük yoğunluklu minerallerden, %30’u orta yoğunlukta ve %15’i ise yüksek yoğunluklu medyadan oluşmaktadır.

Eğer daha ağır filtrasyon mineralleri kullanılacak ise 8 numaralı Garnet ideal bir destek yatağı görevi görmektedir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Renk: Kırmızımsı Pembe

Yoğunluk: 130 – 140 Ibs/ft3

Boyut: 0,35 x 2mm

Spesifik Ağırlık: 3,8 – 4,2 g/cm3

Uniform Katsayısı: 1,3 – 1,5

Silika İçeriği: Minimum

Asid Çözünürlüğü: Minimum

AS-FE-MN

AS-FE-MN

Arsenik, demir ile birleşir, sonrasında da metallere karşı çekiciliği olan AS-FE-MN medyası tarafından tutulur. Suda demir yok ise arseniğin demir ile birleşmesi için suya demir klorür eklenir.  Sudaki arseniğin yüksek olması durumunda demir klorür eklenmesi gerekebilir. Yapılan bir laboratuvar testinde içeriğinde yaklaşık olarak 78 PPB arsenik bulunan kuyu suyuna az miktarda demir klorür eklenmiş ve daha sonrasında da AS-FE-MN medyasından geçirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, AS-FE-MN medyasının arsenik miktarını 78 PPB’den  < 1 PPB’ye düşürdüğü kanıtlanmıştır. Büyük ölçekli uygulamalarda, AS-FE-MN medyası basit bir şekilde temiz klorlu su ile ters yıkama yapılarak yeniden servise geçirilir. Klasik Greensand medyası gibi rejenerasyona ihtiyaç duymaz.

AKTİF KARBON 900 (KÖMÜR BAZLI)

AKTİF KARBON 900 (KÖMÜR BAZLI)

Aqualine AC900 kömür bazlı Aktif Karbon; demir oksitlerden, iri kumlardan vb. arındırılmak, Aktif Karbonun efektifliğini arttırmak ve sudaki pası önlemek amacıyla yüksek teknolojik hassasiyetle üretilmiştir.

Aktif Karbon maden kömürünün seçilen sınıflarından buhar aktivasyonu ile üretilir. Adsorbsiyon ve taşıma gözenekleri arasındaki kusursuz denge su arıtma uygulamaları için optimum performansı sağlar. Ürün yüksek yoğunlukta adsorbandır ve maksimum hacim etkinliği sağlar.

Yüksek sertlik ve mekanik mukavemet ters yıkama sırasında ihmal edilebilir kayıpların olmasını sağlar. Kömür Bazlı Karbonumuz R/O membranından önceki geniş aralıklarda su filtrelerinde kolayca uygulanabilir.

AKTİF KARBON (HİNDİSTAN CEVİZİ KABUKLU)

AKTİF KARBON (HİNDİSTAN CEVİZİ KABUKLU)

Su ve atık su uygulamalarında kullanmak için Hindistan Cevizi Kabuklu Buhar Aktif Taneli Karbon

Aqualine Aktif Karbon taneli aktif karbondur (GAC). Aqualine Aktif Karbon mangal sınıflarından üretilir. Tozsuz, gözenekleri dağılımlı ve yüksek yüzey alanı olması için kontrollü koşullarda dikkatlice üretilmiştir. Aqualine Aktif Karbon su ve endüstriyel işlem sıvıları için mükemmeldir. Pestisitlerin ve insektisitlerin ve diğer doğal yollarla oluşan organik bileşiklerin sudan giderilmesi için kusursuzdur. Tüm AWWA B604-96 AND ANSI/NSF Standard 61 gerekliliklerinin hepsini karşılar

ORGANOSORB 15-CO

ORGANOSORB 15-CO

ORGANOSORB 15-CO, klor giderimi ya da organik çözücüler ve kokulu bileşikleri sudan arındırmak amacıyla kullanılan hindistan cevizi kabuğundan elde edilmiş granüler aktif karbondur. 

Bu karbonun geniş yüzeyli, küçük gözenek hacminde ve sert olmasının su arıtma uygulamalarına uygun olmasında önemli bir rolü vardır. Ürün; içme suyu arıtma, bira veya meşrubat üretiminde kullanılmak üzere su arıtmada, yeraltı suyu iyileştirmede, kullanım veya giriş noktası suyu filtrelerinde ve daha birçok uygulamada yaygın olarak kullanılır.

AQUALINE REÇİNE

AQUALINE REÇİNE

Aqualine reçine 001×7 Na, jelimsi yapıda, kuvvetli asidik, styren -divinil benzer kopolimeri bağlı, düzgün partikül dağılımına sahip katyon değiştirme reçinesidir. Reçine düzgün partikül dağılımı sayesinde kimyasallara ve basınç değişimlerine karşı son derece dayanıklıdır.

INDION REÇİNE

INDION REÇİNE

INDION reçine 222 NaF sülfonik asit gruplarını içeren kuvvetli asidik katyon değiştiricili reçinedir. Gıda, içecek, kullanım suyu ve gıda işlemede kullanılan suların arıtılması için özel olarak tasarlanmıştır.

Özellikleri, A.B.D. Federal Yönetmelikleri Gıda ve İlaç Yönetimi Kanunun 21. Bölüm, 173,25. fıkrasında belirtilen insan tüketimine yönelik gıdaların işlenmesinde kullanımına ilişkin kanun ile uygunluk gösterir.

Reçine oldukça dayanıklıdır ve üstün fiziksel ve kimyasal özelliklere sahiptir. Sodyum formunda ve nemli durumda tedarik edilir.

DOWEX HCR-S/S KATYONİK REÇİNE

DOWEX HCR-S/S KATYONİK REÇİNE

DOWEX HCR-S/S Katyonik Reçine üstün kinetik özelliği ve fiziksel, kimyasal ve termal kararlılığı ile yüksek kapasiteli bir reçinedir. 

DOWEX HCR-S/S evsel yumuşatma uygulamalarında kullanılabilir. Oldukça net bir şekilde suda verim alındığı görülecektir. Tüm dünyada kullanılan reçine çeşididir.

DOLAMİTE

DOLAMİTE

DOLAMİTE minerali asidik suların pH’nın yükseltilmesi ve az miktar limitli demirin alınması için kullanılır. Suyun mineral ile kontağı esnasında serbest karbondioksit alınır ve çözünen kalsiyum sertliğin artmasına sebep verebilir. Bu arada filtre görevi de görür. Belirli bir zaman sonra mineral tükenir ve eklenmesi gerekir.

Sistemin ihtiyacı olan mineral miktarının %50’si mutlaka 6 veya 12 ay süresince sistem içinde rezerve edilmiş olmalıdır. Tankın rahat doldurulması için alt ve üst bağlantılı olması tercih edilebilir.

COROSEX

COROSEX

COROSEX minerali sudaki serbest karbondioksiti etkisizleştiren asidik suyu iyileştirerek daha az aşındırıcı hale getirir.

Yüksek reaktif magnezyum oksit olan Corosex, pH iyileştirmesinin önemli oldugu ve yüksek debi kullanılan yerlerde etkin olarak kullanılabilir. pH iyileştirmesi ve medya tüketimi bir dizi su kimyasalı degişkenlerinden etkilenir. Asitte çözünebilir olan Corosex, yavaşça çözünecektir ve belirli aralıklarla yenilenmesi gerekir.

Ağırlık bazında düşünürsek magnezyum oksit, kalsiyum karbonatdan beş kat daha fazla asidite giderebilir. Bu da aynı orandaki pH iyileştirmesi için büyük oranda daha az kimyasal kullanımıyla sonuçlanır. Önemle dikkat edilmesi gereken bir husus; debinin düşük olduğu belirli durumlarda, Corosex gereğinden fazla iyileştirme yaparak yüksek pH yaratabilir.

Belirli sertlik koşullarında, pH iyileştirmesi sertlik mineralinin solüsyon dışına atılmasına neden olur ve bu da Corosex mineral yatağının betonlaşması ya da katılaşması ile sonuçlanır. Yukarı akışlı servis genellikle galon başına beş taneciği geçen sertlikte tavsiye edilir. (Yukarı akışlı bir sistem önünde daha aşağıdaki dağıtım süzgecinin tıkanmasını önlemek için her zaman in-line filtre kullanın.) Corosex’in magnezyum oksidi suyu nötrleştirirken sertliğini de yükseltecektir. Suyu nötrleştirdikten sonra suyun yumuşatılması gerekebilir. Corosex’in yüksek debili nötrleştirme özelliğiyle Kalsitin daha yavaş reaksiyon gösteren düşük akış özelliğini birleştirmek için Corosex, Kalsit ile etkin olarak karıştırılabilir. Bu da fazla iyileştirmeden kaynaklanan potansiyel olarak yüksek olan temel değerleri azaltır.

Purolite A-520E MİNERALİ

PUROLITE A-520E MİNERALİ

Purolite A-520E minerali nitratın kullanım suyundan giderilmesi amacıyla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanan makro-gözenekli kuvvetli anyonik bir reçinedir.

Makro-gözenekli matris ve özel iyon değiştirici grubun işlevselliği Purolite A-520E’ye orta ve yüksek dereceli sülfat derişimlerinin mevcut olduğu durumlarda bile ideal nitrat ayırma kuvveti kazandırır. Bu nedenle, bu reçine standart iyon değiştirici reçinelere kıyasla nitrat giderme uygulamalarında üstün performans sağlar. Nitrat giderim işlemi, Temmuz 1980 tarihli 80/778 numaralı yönetmelikle Avrupa Ekonomi Topluluğu tarafından tanımlanan kalite standardını karşılayacak nitelikte içme suyu üretmeyi gerektirir. Bu yönetmelik, nitratları maksimum kabul edilebilir derişimi 50 mg’lık NO3/l ile sınırlamaktadır. A.B.D içme suyu yönetmeliği ise nitratları 45 mg’lık NO3/l ile sınırlandırmaktadır.

PUROLITE MB 400 MİNERALİ

PUROLITE MB 400 MİNERALİ

PUROLITE MB 400 minerali yüksek saflıkta demineralize su üretimine uygun kullanıma hazır homojen mixed bed (karma iyon değiştirici) birleşimidir.

PUROLITE MB 400 tam olarak rejenere edilmiş iki reçinenin karışımından elde edilir: H+ formunda güçlü bir asit jel katyon değiştirici ve OH- formunda güçlü bir jel anyon değiştirici yüksek oranda silika içeren suların gideriminde ve en yüksek performansın sağlanması için seçilir.

PUROLITE MB 400 hem musluktan çıkan hem de ters ozmoz, elektrodiyaliz ve çok kademeli ani buharlaştırma gibi uygulamalarla ön işlemlerden geçerek elde edilen suları en mükemmel şekilde arıtarak demineralize su kalitesinde ve silika içermeyen sular üretir.

Kapasitesi dolduğunda, yeniden rejenere edilebilir bir reçinedir. İlk olarak bileşenleri geri yıkama ile ayrıştırılır, rejenere edilir, durulaması yapılır ve sonra yeniden karıştırılır. PUROLITE MB 400 böylece yeni bir servis için hazır hale gelir.

ANTİSKALANT TOPU

ANTİSKALANT TOPU

ANTİSKALANT Topu, içme suyu ve endüstriyel su sistemleri için ekonomik ve güvenilir bir kireç & korozyon önleyicidir. Polifosfat ve silikattan oluşur.  ‘Korozyon önleyici top’ da denir.

Boru, kazan, ısıtıcı ve diğer tesisatlarda en çok hasara neden olan şeyin doğal su olduğu bilinmektedir. Bazıları çoğunlukla kalsiyum ve magnezyum tuzu gibi çözünmemiş mineraller içermektedir. Bu tür sulara sert su denir ve sert sular su sistemlerinde kireç ve korozyon oluşumuna neden olur. Sonuç olarak musluk suyu kahverengiye döner ve bu durum boruların sızdırması ve patlamasıyla sonuçlanır. Dezavantaj yaratmasının yanında daha fazla enerjinin harcanmasına neden olur.

Antiscalant topu kireç oluşumunu engeller ve korozyonu durdurur. Polifosfat ve silikat sayesinde çok az miktardaki Antiscalant topu bile metalik yüzeydeki kireç birikimini önleyecektir. Bu sırada aktif madde de korozyonu önlemek için metalik yüzey üzerinde ince koruyucu bir tabaka oluşturur. Antiscalant topları eski borularınızdaki kireci zaman içerisinde söküp atacaktır. Gerçekten de aktif maddenin 2-3 ppm’i bu etkileri yaratabilir. Belirli bir dozaj için gerçek su kalitesi temel alınmalıdır. Otel ve hastane gibi kamu binalarında; çamaşır makinesi, güneş enerjisi vb. gibi ev aletlerine; kazan, su ısıtıcıları ve soğutma sistemleri gibi endüstriyel su sistemlerine uygulanabilir. Antiscalant Topu ortalama su tüketimine bağlı olarak farklı boylardaki sebil ve su filtreleriyle uygulanır.

Sebiller ve su filtreleri hemen hemen her su sisteminde elektrik kurulumu ve bakımı gerektirmeden takılabilir. Sadece bittikçe tekrar Antiscalant topuyla doldurulması gerekir. Doldurma işlemi içerisine su dökmek kadar kolaydır. Musluk suyu sebil ve filtreler içerisinden akar ve bu arada düşük miktarlarda polifosfat çözünür. Sebil ve filtreler, su boruları içerisinde ciddi basınç düşmelerine neden olmaz ancak uzun süre kullanılmamaları durumunda (3 ay) içerisindeki su boşaltılmalıdır.

Ham suyla karıştıktan sonra yumuşatılmış sular korozyona neden olacağından Antiscalant topunun su yumuşatıcılarıyla birlikte kullanılması tavsiye edilir.

AP 400 P ANTİSKALANTI

AP 400 P ANTİSKALANTI

AP 400 P antiskalantı suyun içerisindeki aşırı doygun halde bulunan birçok tuz çözeltilerinin stabil hale getirilmesi için kullanılmaktadır.

ÖZELLİKLER

 • Sertlik tuzlarının ve Demir oksitlerin oluşturduğu birikintileri önler ve temizler, bu sayede sistem etkinliğini artırır.
 • Geniş spektruma sahiptir, CaCO3, CaSO4, BaSO4, SrSO4, Si, MgO ve MnO’lu birikintilerin oluşmasını engeller.
 • İçerdiği aktif maddeler sayesinde çamur oluşumunu engeller ve bu sayede membran temizlik aralığını artırır. Asit kullanımını ortadan kaldırarak güvenli çalışma ortamı sağlar.
 • Düşük dozajlarda dahi etkilidir.
 • Bütün membran tipleri ile uyumludur.
 • Sodyum hegzametafosfattan daha dayanıklı ve etkindir.
 • Güçlendirilmiş formülü sayesinde kullanımında veya stok süresince verim kaybı yaşanmaz.

Bu ürüne, ters ozmos taş önleme kategorisinde ANSI/NSF Standart 60 kapsamında NSF/Uluslararası tescil verilmiştir. Resmi ad “Muhtelif Su Besleme Ürünleri”dir. Konsantrasyon 10 mg/l.

AP 40 SIVI ANTİSKALANTI

AP 40 SIVI ANTİSKALANTI

ÖZELLİKLER

 • Özellikle sertlik tuzlarının ve silikanın oluşturduğu birikintilere karşı etkilidir, bu sayede sistem etkinliğini artırır.
 • İçerdiği aktif maddeler sayesinde membran temizlik aralığını artırır.
 • Düşük dozajlarda dahi etkilidir.
 • Bütün membran tipleri ile uyumludur.
 • Sıvı olduğundan kullanımı kolay ve güvenlidir.

 AP 40 Ters Ozmoz sistemlerinde kullanılan sıvı antiscalant ürünüdür.

BİYOSİT

BİYOSİT

TEMEL KULLANIM

AP 507 Biyosit minerali membranlarda ve ön arıtma sistemlerinde biyolojik kontrol amaçlı kullanılır. Ayrıca, çeşitli membran tipleri için depolama esnasında koruyucu olarak kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

 • Geniş aktivite alanına sahiptir.
 • Doğada kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilir, yan ürünleri zararsızdır ve kolaylıkla deaktive edilebilirler.
 • Köpük oluşturmaz.
 • Birçok membran tipi ile uyumludur.

 AP 507 minerali okside etmeyecek ve iyonik olmayacak şekilde formüle edilmiş antimikrobiyal bir üründür.